Bán nhà trong ngõ Bạch Đằng quận Hoàn Kiếm Bán nhà trong ngõ Bạch Đằng .. Ô tô : Đỗ cửa Giá : 1,85 tỷ Ngày : hôm qua
Bán nhà trong ngõ Âu Cơ, Tứ Liên Bán nhà trong ngõ Âu Cơ, Tứ .. Ô tô : Đỗ cửa Giá : 3 tỷ Ngày : hôm qua
Bán nhà mặt phố Âu Cơ, Tứ Liên Bán nhà mặt phố Âu Cơ, Tứ Li.. Ô tô : Đỗ cửa Giá : 11 tỷ Ngày : hôm qua

Bán nhà mặt phố Chân Cầm Bán nhà mặt phố Chân Cầm Ô tô : Đỗ cửa Giá : 30 tỷ Ngày : hôm qua
Bán nhà trong ngõ Khâm Thiên Bán nhà trong ngõ Khâm Thiên Ô tô : Đỗ cửa Giá : 2,80 tỷ Ngày : hôm kia
Bán nhà mặt phố Hàng Bạc Bán nhà mặt phố Hàng Bạc Ô tô : Đỗ cửa Giá : 25,20 tỷ Ngày : hôm kia

Bán nhà trong ngõ Hồng Hà Bán nhà trong ngõ Hồng Hà Ô tô : Đỗ cửa Giá : 2 tỷ Ngày : hôm kia
Bán nhà trong ngõ Phan Bội Châu Bán nhà trong ngõ Phan Bội C.. Ô tô : Đỗ cửa Giá : 4,60 tỷ Ngày : hôm kia
Bán nhà mặt phố Đình Ngang Bán nhà mặt phố Đình Ngang Ô tô : Đỗ cửa Giá : 7 tỷ Ngày : hôm kia

Bán nhà trong ngõ Võng Thị Bán nhà trong ngõ Võng Thị Ô tô : Đỗ cửa Giá : 17,50 tỷ Ngày : 01/08
Bán nhà trong ngõ Hồng Hà Bán nhà trong ngõ Hồng Hà Ô tô : Đỗ cửa Giá : 2,30 tỷ Ngày : 01/08
Bán nhà mặt phố Lương Văn Can Bán nhà mặt phố Lương Văn Ca.. Ô tô : Đỗ cửa Giá : 27 tỷ Ngày : 01/08

Xem tất cả